intagro – אינטאגרו

קטלוג מוצרים
דשנים מוצקים
מוצקים מורכבים
יסודות מיקרו
ביו-סטימולנטים
מיוחדים

דשנים מוצקים

הדשנים המוצקים של אינטגרו מצטיינים באיכותם. רמות נמוכות של נתרן, כלור ומתכות כבדות.
מומלץ להרכיב את הדשן מדשנים מוצקים ככל שהדבר מתאפשר בהתאם לצורך הגידול, תנאים משתנים
כמו אקלים, הרכב מי ההזנה, הקרקע ושלב הגידול. מסיסים לגמרי במים. מכילים 100% חומרי הזנה לצמחים.
נטולי כלור, נתרן ויסודות מזיקים אחרים. נקלטים ביעילות על ידי הצמחים.

  • יכולת להתאים את הדישון לבדיקות תמיסת הקרקע והעלים. הבטחת הזנה מדוייקת.
  • תגובה מהירה ללא תלות בספק הדשן.
  • עלות נמוכה ביחס לדישון נוזלי.

אוריאה 46%

דשן המכיל חנקן בריכוז גבוה, אנו מציעים אוריאה גרנולרית (2-4 מ”מ גרגר)

N-NH2

N-Total

ביוארט

46%

46%

1%>

724-package

אריזות:

25 ק"ג

1 טון BIG-BAG

אינטמיד –אוריאה דלת ביוארט

אוריאה בעלת ריכוז נמוך של ביוארט (עד 0.5%) , הריכוז הנמוך מאפשר ישום עלוותי במינונים
המומלצים וכן ישום עלוותי

N-NH2

N-Total

ביוארט

46%

46%

0.5%>

724-package

אריזות:

25 ק"ג

 

אורלונג -אוריאה בשחרור מבוקר

מסייעת לצמצום איבוד האוריאה בקרקע עקב שיפור זמינות החנקן לצריכה שוטפת

N-NH2

N-Total

זמן פעילות

42%

42%

4 חודשים

43%

43%

4 חודשים

44%

44%

2 חודשים

724-package

אריזות:

25 ק"ג

  • ניתן לקבל בנוסחאות

צרו עמנו קשר ונשמח לעזור בכל נושא ובקשה​

053-3361931

info@intagro.co.il

הזית 8 שקד

דילוג לתוכן