intagro – אינטאגרו

אינטאש

דשן המכיל אשלגן לריסוס עלוותי, לא מכיל כלור וגופרית לשיפור רמת סוכר ואיכות בפרות, ניתן לשלוב עם אינטצבע לשפור רמת הצבע בפרות.

אריזת 1/5 ליטר

לסל הקניות

דילוג לתוכן