intagro – אינטאגרו

פרוסופר

6% ברזל בכילאציה EDDHA מתוכם 5.2% אורטו-אורטו. פרוסופר הינו מקור ברזל זמין לצמח, המיועד לריפוי ולמניעה של מחסור בברזל התכשיר מסיס במים ונקלט במהירות בשורשים ובעלווה. יישום לשורשים יספק משך פעילות ארוך יותר ואילו יישום עלוותי יביא להיעלמות מהירה יותר של סימני המחסור.

אריזת 10 ליטר

לסל הקניות

דילוג לתוכן